Portal Rasmi HRMIS KEMBALI KE PORTAL HRMIS 2.0

Log Masuk Pengguna

ID Pengguna & Kata Laluan Bahasa
ID Pengguna ID PENGGUNA :

Kata Laluan
*bukan Warganegara Malaysia. Klik Sini
KATA LALUAN :Sila klik pada pautan di atas untuk set semula kata laluan melalui e-mel.

Pengumuman

KEMASKINI KATA LALUAN HRMIS

Dasar Keselamatan ICT telah membuat keputusan supaya kata laluan HRMIS:

i) Sekurang-kurangnya mengandungi 12 aksara
ii) Mengandungi huruf dan nombor
iii) Mengandungi aksara khas (cth, @)
iv) Mengandungi huruf besar dan huruf kecil

Dipohon kerjasama semua pengguna HRMIS untuk kemaskini kata laluan supaya mematuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan di atas.
PENAMBAHBAIKAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)
SATU PENILAI

Dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil. 1/2017 telah mencadangkan konsep kurang klik dipraktikkan kepada sub-modul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) dengan membuat penambahbaikan kepada pelaksanaan LNPT bagi Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) adalah pegawai yang sama. Penambahbaikan ini sedia digunakan pada 2 Oktober 2017.

Penambahbaikan ini bertujuan untuk memudahkan proses penilaian di mana sistem secara automatik akan memasukkan markah penilaian dan ulasan PPP ke ruangan PPK apabila Pegawai Penilai berkenaan menghantar kepada urusetia PPSM. ( Nota: Tidak melibatkan sebarang tambahan aliran kerja, dan agensi perlu pastikan aliran kerja sedia ada PM-016 berfungsi dengan baik).
ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM 1MALAYSIA.
Y.Bhg Tan Sri/Dato' Seri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan, Adalah diingatkan supaya pemilik kompetensi/pentadbir sentiasa menyemak dan memastikan maklumat yang dimasukkan ke dalam HRMIS adalah yang terkini, tepat dan berintegriti.
ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM 1MALAYSIA. Adalah dimaklumkan, terdapat penambahbaikan bagi modul/submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang melibatkan antaramuka pada fungsi Pegawai Yang Dinilai (PYD) bagi memantapkan lagi aliran proses sedia ada. Penambahbaikan tersebut ialah PYD tidak boleh menghantar LNPT selagi Pegawai Penilai Pertama (PPP) tidak mengesahkan pencapaian Sasaran Kerja Tahunan (SKT) PYD. Penambahbaikan ini berada di persekitaran Production HRMIS Klasik dan HRMIS 2.0 pada 18 Mac 2016.


Klik sini untuk merujuk keperluan minima versi pelayar dan sistem pengoperasian HRMIS 2.0 dan myHRMIS.

Hakcipta terpelihara Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia @ 2018. .
Close
Sistem telah mengesan bahawa pelayar web yang digunakan oleh tuan/puan adalah Internet Explorer (IE) versi 10 dan ke atas. Namun begitu, tuan/puan perlu menyahaktifkan alamat URL eghrmis.gov.my di dalam fungsi Compability View Settings di dalam menu pelayar web (IE 10 dan ke atas) untuk mengakses masuk ke dalam aplikasi HRMIS2.0. Untuk menyahaktifkan alamat URL ini, mohon tuan/puan untuk melakukan langkah-langkah seperti berikut :

1) Di dalam pelayar IE, klik pada menu Tools (menaip ALT+ T atau ALT+ X)

2) Pilih submenu Compability View Settings

3) Di dalam ruangan Website you've added to Compability View, klik pada alamat URL eghrmis.gov.my

4) Klik butang Remove

5) Klik butang Close


Tuan/Puan akan dipanjangkan kepada portal rasmi HRMIS (www.eghrmis.gov.my) apabila butang Keluar diklik.

Sistem telah mengesan bahawa pelayar web yang digunakan oleh tuan/puan tidak memenuhi had keperluan versi pelayar untuk penggunaan aplikasi HRMIS2.0. Berikut adalah maklumat had keperluan versi pelayar dan sistem pengoperasian HRMIS 2.0 yang telah ditetapkan :
Tuan/Puan akan dipanjangkan kepada portal rasmi HRMIS (www.eghrmis.gov.my) apabila butang Keluar diklik.