Portal Rasmi HRMIS KEMBALI KE PORTAL HRMIS 2.0

Log Masuk Pengguna

ID Pengguna & Kata Laluan Bahasa
ID Pengguna ID PENGGUNA :

Kata Laluan
*bukan Warganegara Malaysia. Klik Sini
KATA LALUAN :Sila klik pada pautan di atas untuk set semula kata laluan melalui e-mel.

Pengumuman

PENUTUPAN MENU LAPORAN PROFIL PERKHIDMATAN MENGIKUT PERISTIWA


Menu Laporan Profil Perkhidmatan Mengikut Peristiwa telah ditutup sepenuhnya dari capaian pengguna. Pengguna diminta menggunakan CV Pegawai bentuk baharu yang mempunyai maklumat lengkap dalam satu dokumen dengan pilihan yang lebih fleksible untuk penjanaan laporan.


Pemilik Kompetensi boleh mengakses CV tersebut di menu Pengurusan Rekod Peribadi > Rekod Peribadi > Papar Rekod Peribadi > Tab Profil Perkhidmatan > Hyperlink CV Pegawai


Pentadbir sumber manusia boleh mengakses CV pegawai untuk urusan pentadbiran melalui menu Pentadbiran Sistem > Penyelenggaraan Rekod > Pengurusan Rekod Peribadi > Tambah Rekod Pemilik Kompetensi/ Papar Rekod Peribadi

Pemakluman Awal Penamatan Perkhidmatan HRMIS 1.0


Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang melaksanakan migrasi fungsi-fungsi yang masih di persekitaran HRMIS 1.0 kepada HRMIS 2.0.


Setelah migrasi dan pengujian selesai, pengguna-pengguna HRMIS dipohon untuk menggunakan HRMIS 2.0 sahaja kerana HRMIS 1.0 akan ditamatkan perkhidmatannya. Tarikh sebenar penamatan HRMIS 1.0 akan dimaklumkan kemudian.

KEMASKINI KATA LALUAN HRMIS

Dasar Keselamatan ICT telah membuat keputusan supaya kata laluan HRMIS:

i) Sekurang-kurangnya mengandungi 12 aksara
ii) Mengandungi huruf dan nombor
iii) Mengandungi aksara khas (cth, @)
iv) Mengandungi huruf besar dan huruf kecil

Dipohon kerjasama semua pengguna HRMIS untuk kemaskini kata laluan supaya mematuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan di atas.
MAKLUMAT TERKINI, TEPAT DAN BERINTEGRITI

Adalah diingatkan supaya pemilik kompetensi/pentadbir sentiasa menyemak dan memastikan maklumat yang dimasukkan ke dalam HRMIS adalah yang terkini, tepat dan berintegriti.
PENAMBAHBAIKAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)

Adalah dimaklumkan, terdapat penambahbaikan pada fungsi Pegawai Yang Dinilai (PYD) di mana PYD tidak boleh menghantar LNPT selagi Pegawai Penilai Pertama (PPP) tidak mengesahkan pencapaian Sasaran Kerja Tahunan (SKT) PYD.


Klik sini untuk merujuk keperluan minima versi pelayar dan sistem pengoperasian HRMIS 2.0 dan myHRMIS.

Hakcipta terpelihara Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia @ 2020. .
Close
Sistem telah mengesan bahawa pelayar web yang digunakan oleh tuan/puan adalah Internet Explorer (IE) versi 10 dan ke atas. Namun begitu, tuan/puan perlu menyahaktifkan alamat URL eghrmis.gov.my di dalam fungsi Compability View Settings di dalam menu pelayar web (IE 10 dan ke atas) untuk mengakses masuk ke dalam aplikasi HRMIS2.0. Untuk menyahaktifkan alamat URL ini, mohon tuan/puan untuk melakukan langkah-langkah seperti berikut :

1) Di dalam pelayar IE, klik pada menu Tools (menaip ALT+ T atau ALT+ X)

2) Pilih submenu Compability View Settings

3) Di dalam ruangan Website you've added to Compability View, klik pada alamat URL eghrmis.gov.my

4) Klik butang Remove

5) Klik butang Close


Tuan/Puan akan dipanjangkan kepada portal rasmi HRMIS (www.eghrmis.gov.my) apabila butang Keluar diklik.

Sistem telah mengesan bahawa pelayar web yang digunakan oleh tuan/puan tidak memenuhi had keperluan versi pelayar untuk penggunaan aplikasi HRMIS2.0. Berikut adalah maklumat had keperluan versi pelayar dan sistem pengoperasian HRMIS 2.0 yang telah ditetapkan :
Tuan/Puan akan dipanjangkan kepada portal rasmi HRMIS (www.eghrmis.gov.my) apabila butang Keluar diklik.