Portal Rasmi HRMIS KEMBALI KE PORTAL HRMIS 2.0

Log Masuk Pengguna

ID Pengguna & Kata Laluan Bahasa
ID Pengguna ID PENGGUNA :

Kata Laluan
KATA LALUAN :


Klik Lupa Kata Laluan untuk set semula kata laluan

Klik Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) utk hubungi meja bantuan HRMIS

Pengumuman

PENAMBAHBAIKAN SUBMODUL SEKURITI : PENGURUSAN KATA LALUAN (SET SEMULA KATA LALUAN)
Adalah dimaklumkan, terdapat penambahbaikan pada fungsi Set Semula Kata Laluan. Pegawai boleh membuat permohonan Tukar Kata Laluan dengan klik tukar kata laluan di Halaman Menu Utama dan memilih kaedah permohonan melalui Emel Rasmi atau Emel Alternatif.
Pentadbir boleh Sahkan permohonan SET SEMULA KATA LALUAN dan SET SEMULA STATUS LOG MASUK melalui menu (Pentadbiran Sistem ? Sekuriti - Set Semula Kata Laluan )
PENAMBAHBAIKAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)

Adalah dimaklumkan, terdapat penambahbaikan pada fungsi Pegawai Yang Dinilai (PYD) di mana butang Hantar akan hanya DIAKTIFKAN setelah proses pengesahan dan pencapaian SKU / SKT dibuat oleh Pegawai Penilai.
MAKLUMAT TERKINI, TEPAT DAN BERINTEGRITI

Adalah diingatkan supaya pemilik kompetensi/pentadbir sentiasa menyemak dan memastikan maklumat yang dimasukkan ke dalam HRMIS adalah yang terkini, tepat dan berintegriti.
Klik sini untuk merujuk keperluan minima versi pelayar dan sistem pengoperasian HRMIS 2.0 dan myHRMIS.
Hakcipta terpelihara Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia @2022.
Close
Sistem telah mengesan bahawa pelayar web yang digunakan oleh tuan/puan adalah Internet Explorer (IE) versi 10 dan ke atas. Namun begitu, tuan/puan perlu menyahaktifkan alamat URL eghrmis.gov.my di dalam fungsi Compability View Settings di dalam menu pelayar web (IE 10 dan ke atas) untuk mengakses masuk ke dalam aplikasi HRMIS2.0. Untuk menyahaktifkan alamat URL ini, mohon tuan/puan untuk melakukan langkah-langkah seperti berikut :

1) Di dalam pelayar IE, klik pada menu Tools (menaip ALT+ T atau ALT+ X)

2) Pilih submenu Compability View Settings

3) Di dalam ruangan Website you've added to Compability View, klik pada alamat URL eghrmis.gov.my

4) Klik butang Remove

5) Klik butang Close


Tuan/Puan akan dipanjangkan kepada portal rasmi HRMIS (www.eghrmis.gov.my) apabila butang Keluar diklik.

Sistem telah mengesan bahawa pelayar web yang digunakan oleh tuan/puan tidak memenuhi had keperluan versi pelayar untuk penggunaan aplikasi HRMIS2.0. Berikut adalah maklumat had keperluan versi pelayar dan sistem pengoperasian HRMIS 2.0 yang telah ditetapkan :
Tuan/Puan akan dipanjangkan kepada portal rasmi HRMIS (www.eghrmis.gov.my) apabila butang Keluar diklik.